Welkom 

toekomstige ouders en leerlingen

W ijs in gelijke onderwijskansen

Elk kind heeft recht op GOED ONDERWIJS en daarom staat onze schoolorganisatie vooral in het teken van gelijke onderwijskansen voor ieder kind. Met onze visie op zorg willen we daarom vooral inzetten op een stevige basiszorg voor al onze kinderen. We bieden daarnaast, vaak met de hulp van externen, verhoogde zorg aan de kinderen die deze extra zorg nodig hebben. Meer informatie over onze visie en hoe we deze visie omzetten in de praktijk, vindt u terug in ons beleid op leerlingbegeleiding.

O uderbetrokkenheid bij iedere overgang

Een goede samenwerking tussen ouders en school is noodzakelijk voor een GOEDE ONTWIKKELING van ieder kind. Kinderen groeien namelijk niet alleen in hun kijk op de wereld, kennis, educatieve vaardigheden, persoonsontwikkeling en sociale vaardigheden. Zeker op scharniermomenten als starten in de kleuterschool, de overgang naar het eerste leerjaar en werken richting de secundaire school zijn momenten waarbij we als school en ouders elkaar kunnen versterken. Open communicatie met een wederzijds respect is dus voor onze school heel belangrijk.

N atuur en gezonde gewoontes

We zetten als school graag in op GOEDE GEWOONTES als het gaat over de gezondheid van onze kinderen en dit in combinatie met zorg dragen voor onze groene omgeving. We vertalen dit o.a. in extra bewegingslessen voor onze kleuters, het aanbieden van warme maaltijden tijdens de middag, geen plastiek verpakkingen op school, digitale brieven, enkel fruit (in een doosje) en water (in een drinkbus)...

D igitale maatschappij

De digitale wereld is nu eenmaal een deel van onze maatschappij en onze kinderen moeten dus GOEDE DIGITALE VAARDIGHEDEN ontwikkelen. Onze infrastructuur heeft al het nodige, o.a. digiborden, Chromebooks voor de leerlingen,... en we investeren ook jaarlijks in digitale software en abonnementen, o.a. Bingel, digitale prentenboeken, Google Classroom,... maar het is vooral onze taak om kinderen hier mee te leren omgaan. We besteden daarom tijd aan mediawijsheid.

E igen vaardigheden in het verkeer

Als school promoten wij GOED STRAPPEN, nl. het zoveel mogelijk stappen en fietsen van en naar school. We vinden het dan ook logisch dat we onze kinderen hierbij helpen door hun de juiste voetgangers- en fietsvaardigheden bij te brengen. Samen met de kinderen en de ouders werken we op verschillende manieren aan een veiligere schoolomgeving voor de veiligheid van al onze kinderen. Meer informatie hierover vindt u terug in ons beleid op verkeersveiligheid

R uimte voor jou en mij

Het ontwikkelen van een sterke persoonlijkheid is belangrijk maar kinderen moeten ook leren hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze samen meer kunnen bereiken. We hebben een ruim schooldomein en ruime gebouwen die we mee inzetten bij het aanleren van GOEDE SOCIALE VAARDIGHEDEN bij onze kinderen. Dit gaat gepaard met een grote interesse voor het welbevinden van ieder kind want een kind kan niet tot leren komen wanneer het zich niet veilig voelt.

Tuin vol talen

We zijn een gemeentelijke basisschool in Wemmel en onze kinderen zijn dus een weerspiegeling van de diversiteit binnen onze gemeente. In onze klassen zitten kinderen met een Nederlandse thuistaal, kinderen met een andere moedertaal, kinderen die tweetalig worden opgevoed thuis en zelfs kinderen met een meertalige thuissituatie. Als school hebben we dus een sterk taalbeleid en dit GOED TAALONDERWIJS wordt al jaren door het hele team gedragen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het thematisch werken in kleuter- en lagere school en het organiseren van niveaugroepen bij de lessen Frans. De laatste jaren lag de focus binnen dit taalbeleid op lezen. Meer informatie hierover vindt u terug in ons leesbeleid.