Afwezigheden & te laat

Afwezigheid melden


Probeer afspraken bij de dokter, tandarts,... zoveel mogelijk na de schooluren te plannen!

Toch tijdens de lesuren? Gelieve dan vooraf de leerkracht te verwittigen en achteraf een doktersattest te bezorgen.  

Afwezigheid in de kleuterschool

Geen medisch attest nodig maar breng uw kind zoveel mogelijk naar school = kleuterschool is belangrijk!

Afwezigheid in de 3de kleuterklas

Afwezigheid in de lagere school

      LET OP: u kan slechts 4 keer per schooljaar voor maximum 3 opeenvolgende dagen zelf een briefje schrijven (roze Z-briefje).

Onwettige afwezigheid 

= uw kind is op vakantie tijdens schooldagen

      = schriften en boeken worden meegegeven, maar geen planning of inhaallessen achteraf!

Te laat


Let op: vanaf 8u25 is de poort aan de kleuterschool gesloten en moet u naar de J. Vanden Broeckstraat komen = ingang lagere school. 

Wees dus op tijd!