2022-2023

De leerlingenraad is verkozen! 

Deze leerlingen van 

het 4de, 5de en 6de leerjaar 

zullen samen met 

juf Laura K. en meester Stef 

van onze school een nóg leukere 

school maken.  

1. Verslag lln-raad - 30_08_2022
2. Verslag lln-raad - 24_10_2022
3. Verslag lln-raad - 09_01_2023
4. Verslag lln-raad - 13_02_2023