Facturatie

3 verschillende facturen

Gelieve  bij elke factuur de uiterste datum van betaling steeds te respecteren!

DE FACTUREN VAN DE GEMEENTE

1ste leerjaar = € 100

2de leerjaar = € 60

3de leerjaar = € 180

4de leerjaar = € 105

5de leerjaar = € 240

6de leerjaar = € 150

DE SCHOOLFACTUREN

per trimester een factuur met kosten die gemaakt zijn. 

maximum 45€ (verspreid over drie betalingen) voor de kleuters.

maximum 90€ (verspreid over drie betalingen) voor de leerlingen lager onderwijs.

DE FACTUREN VAN BOEMERANG (3WPlus)