Facturatie

3 verschillende facturen

Gelieve  bij elke factuur de uiterste datum van betaling steeds te respecteren!

DE FACTUREN VAN DE GEMEENTE

1ste leerjaar = € 40

2de leerjaar = € 42,50

3de leerjaar = € 75

4de leerjaar = € 77,50

5de leerjaar = € 120

6de leerjaar = € 125

DE SCHOOLFACTUREN

het eerste trimester betaalt u een vast bedrag, 

eind juni ontvangt u een overzichtelijke  eindafrekening. 

maximum 45€ (verspreid over drie betalingen) voor de kleuters.

maximum 90€ (verspreid over drie betalingen) voor de leerlingen lager onderwijs.

DE FACTUREN VAN BOEMERANG (3WPlus)